"Dört modernizasyon" un gelişimine bağlı kalın, daha iyi bir gelecek için sabırsızlanıyoruz
  • Ev
  • >
  • haber
  • >
  • Ürün Haberleri
  • >
  • "Dört modernizasyon" un gelişimine bağlı kalın, daha iyi bir gelecek için sabırsızlanıyoruz

"Dört modernizasyon" un gelişimine bağlı kalın, daha iyi bir gelecek için sabırsızlanıyoruz

21-05-2024

Liderler devam eden süreci sabırsızlıkla bekliyordu"dört modernizasyon"yerli rulo imalatının geliştirilmesi 

Endüstri ve rulo endüstrisinin gelişimi için parlak bir gelecek bekliyorduk.


Birincisi, üst düzey ürün. Bir yandan yapısal optimizasyon ve endüstriyel iyileştirme ile 

Yurt içi çelik endüstrisi, yüksek kaliteli çelik ürünleri peşinde koşarken, çelik şirketleri de büyük önem veriyor. 

Maliyetin azaltılması ve verimliliğin arttırılması. Prefabrik gibi yeni uygulama alanlarının gelişmesiyle birlikte 

binalar, açık deniz platformları ve demiryolu taşımacılığı için pazar, daha sıkı standart gereklilikleri ortaya koydu. 

çelik profilin kalitesi ve performansı. Karmaşık kesitli çeliğin gelişimi yönünde 

Büyük ölçekli ve uzmanlaşma, kullanılan rulolar için daha yüksek gereksinimleri ortaya koymaktadır. Öte yandan, 

Şu anda rulo pazarında arz ve talep arasında yapısal bir uyumsuzluk var. Çok sayıda olmasına rağmen 


Ülkemdeki rulo üreten firmaların çoğu küçük ölçekli ve tek ürün tipine sahip. Bu 

bazı ürünlerde ciddi homojenliğe yol açmış ve yüksek performanslı ve yüksek teknolojili valslere olan talep azalmamıştır. 

tamamen karşılanmıştır. Bu nedenle iç pazar talebi karşısında önde gelen yerli rulo firmaları aktif olarak harekete geçiyor. 

pazar değişikliklerine yanıt vermek, aşınma direncini, darbe dayanıklılığını ve termal yorulma direncini iyileştirmek 

ürünlerin üst düzey, işlevsel ve özelleştirilmiş yönlere dönüştürülmesini teşvik etmek.


İkincisi hizmet sistemleştirmesidir. Ruloların kullanım etkisi sadece üretim kalitesine değil aynı zamanda 

Ruloların doğru kullanımı, makul rulo değişimi, etkili kullanım da dahil olmak üzere kullanım ortamından etkilenir. 

bakım, doğru tespit ve bir dizi bağlantı. Çelik haddeleme işletmelerinin en doğrudan talebi, 

Ürün kalitesini sağlarken, ürünlerin kapsamlı maliyetini en aza indirin. Bu nedenle derin ihtiyaçlar 

Haddeleme kontrolü için çelik işletmeleri, kapsamlı haddeleme maliyetlerinin en aza indirilmesi, ilgili varlıkların hafifletilmesi, 

ve yedek parça stokunun azaltılması. Gelecekte, rulo şirketleri yalnızca ruloların kullanımını tüm süreç boyunca takip etmekle kalmamalı. 

Süreç, müşteri kullanım teknolojisini geliştirin ve ruloların hizmet ömrünü uzatın, aynı zamanda bir dizi 

Kapsamlı bir hizmet sağlayıcı olmak için malzeme seçimi, kullanım, bakım ve envanter gibi hususlar 

Bu, genel rulo çözümleri sağlar.


Üçüncüsü ise işletmelerin ölçeğidir. Şu anda teknik seviye ve ekipman açısından büyük farklılıklar var 

yerli silindir endüstrisinin yetenekleri. Çoğu işletmenin üretim ölçekleri küçüktür ve genel olarak yetersizdir. 

Rekabet gücü ve pazar etkisi. Rekabet yoğunlaştıkça pazar payı giderek şirketlere doğru kayıyor 

Güçlü kapsamlı güç, iyi ürün itibarı ve iyi marka imajı ile. Bu şirketler yapacak 

Satın almalar, birleşmeler ve diğer yöntemlerle rulo endüstrisini entegre edin ve stratejik işbirliğini güçlendirin 

Yerli ve yabancı büyük çelik firmalarıyla giderek ürün kategorilerinde önemli avantajlar oluşturan, 

üretim ekipmanı, bilimsel ve teknolojik güç vb. Uluslararası zorlukların üstesinden gelmek için 

Kendi güçlü bilimsel araştırma ve teknoloji platformuna dayanan, lider yerli silindir şirketleri 

Yüksek kaliteli, yüksek teknolojili, yüksek katma değerli ürünlerin araştırma, geliştirme ve tanıtımını hızlandırıyoruz. 

ürünleriyle yurt içi ve yurt dışında pazar payını genişleterek küresel pazarda lider konuma gelmek 

pazar. daha önemli bir konum.


Dördüncüsü yeşil ve düşük karbonizasyondur. Çin çelik endüstrisinin yüksek kaliteli gelişiminin yeni aşamasında, 

kalkınma rotası"düşük tüketim, düşük kirlilik ve düşük karbon emisyonları"tüm sektörü yönlendiriyor 

yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Bu gelişme geçmişine karşı, 

Çelik endüstrisi zincirinin vazgeçilmez bir parçası olan rulo endüstrisi de önemli bir görevle karşı karşıyadır: 

yeşil ve düşük karbonlu. Bu dönüşüm yalnızca teknolojik gelişmenin kaçınılmaz bir eğilimi değildir. 

rulo endüstrisi değil, aynı zamanda rulo şirketlerinin rekabet gücünü artırmanın da önemli bir yoludur. Lider yerli silindir 

Şirketler bu trende uyum sağlamak için bir dizi enerji tasarrufu ve çevre dostu önlem alıyor, 

Üretim ekipmanlarını ve teknolojik yükseltmeleri sistematik olarak yükseltmek, çatı üstü fotovoltaik enerjiyi teşvik etmek 

üretim, enerji depolama ekipmanı ve enerji sözleşmesi yönetimi ve enerji yönetiminin iyileştirilmesi 

sistemleri, Çevre yönetim sistemi ve yeşil fabrika oluşumu; ayrıca genel süreci iyileştirerek 

seviyede ve enerji kullanım verimliliğini optimize ederek, enerji tüketimini ve ilgili emisyonları azaltmaya çalışıyoruz. 

birim ürün başına ve enerji tasarrufu, emisyon konularında sürekli ilerleme sağlamak için rulo endüstrisini teşvik etmek 

azaltma ve çevre koruma.


Son olarak, Çin'in haddeleme sektörü açısından bakıldığında, liderler tüm sektöre yönelik bir çağrıda bulundu: Çelik, 

Endüstri zayıf bir hızda çalışmaya devam ediyor, haddeleme endüstrisinin çelik endüstrisi ile birlikte çalışması gerekiyor. İçinde 

yanıtı"üç kesin ve üç yapılmayacak şey"çelik endüstrisinin çalışma prensipleri (üretimin belirlenmesi) 

Satışa dayalı olarak nakiti stoklara dönüştürmeyin; Üretimi performansa göre belirleyin, sebep olmayın 

operasyonel"kan kaybı"; Satışları nakit esasına göre belirleyin, nakiti alacak haline getirmeyin), üretim yapılmayacaktır. 

Siparişsiz yapıldığında maliyetin altında satış yapılmayacak, ödeme yapılmadan mal sevk edilmeyecektir. umut ediliyor 

Rulo şirketlerinin ürün kalitesini güvence altına alacaklarını, rasyonel fiyat teklif edeceklerini ve karşılaştıkları durumlarda operasyonların alt çizgisini sıkı bir şekilde tutacaklarını 

piyasa şokları, özel dönemlerde çıktı, maliyet ve nakit arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde ele almak, teşvik etmek ve 

kurumsal çıkarların ve endüstri düzeninin birleşmesini sağlayın ve böylece fırtınadan sağ çıkın. sağlam bir yer edinmek için 

ve hatta yeni rekabet avantajları oluşturabilirsiniz.


Liderler, Çin'in uzun vadeli ekonomik gelişiminin ve 

Çelik üretimi ve talebinin optimizasyonu ve yükseltilmesiyle, Çin'in rulo imalat endüstrisi kesinlikle 

Rulo şirketlerinin teknolojik atılımlarına ve süreç yeniliklerine güvenerek ve bağlı kalarak daha iyi yarınlar 

-e"dört modernizasyon"gelişim.


Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)

Gizlilik Politikası